Top

Privatumo ir slapukų politika

Privatumo politika 

 1. Įžanga 

1.Pardavėjas užtikrina Lankytojų ir Klientų Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. Privatumo politika yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis, kurios tikslas apsaugoti ir ginti Tinklapio Klientų ir Lankytojų Asmeninę informaciją nuo neteisėto naudojimo. 

 1. Pardavėjas turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Klientų Asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: elektroninės prekybos bei tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais, šioje Privatumo politikoje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente nurodyta tvarka.
 2. Perduodami Asmeninę informaciją per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.
 3. Klientas yra atsakingas, jog visi Kliento pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jei pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdama/s informuoti elektroniniu paštu info@mamacut.lt. “Ma.Ma. Cut” nebūs atsakingi už galimą žalą Klientui, jei ji atsirado dėl Kliento veiksmų.
 4. Klientui prisijungus prie savo Paskyros, Pardavėjas renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija apie Jus:

5.1. vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris, kita kontaktinė informacija ir bet kokia kita informacija pateikiama Jūsų Paskyroje;

5.2. kai Klientas pageidauja gauti Sąskaitą faktūrą už perkamas / įsigytas Prekes, Sąskaitų faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami Prekes;

5.3. informacija apie Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs kaip Klientas atliekate Tinklapyje (įskaitant Prekių pirkimo istoriją);

5.4. Tinklapio administravimo tikslais Pardavėjas taip pat gali rinkti informaciją apie įrenginį, kuriuo naudojantis Jūs prisijungiate prie Tinklapio (pavyzdžiui, personalinis kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, mobilusis telefonas ir pan.);

5.5. kita informacija, susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje įsigyjant Prekes, naudojantis Tinklapiu, įskaitant įrenginio identifikacinį numerį, informaciją apie prisijungimą, puslapių peržiūros statistiką ir duomenis apie standartinę prisijungimo informaciją;

5.6. papildoma informacija iš Jūsų ar apie Jus, kuri nėra atskirai aprašyta šiame dokumente (pavyzdžiui, informacija susijusi su Jūsų kreipimųsi į Pardavėją);

5.7. kita informacija, kurią pateikiate Tinklapyje, įskaitant pasirinkimą gauti Pardavėjo reklaminius pasiūlymus ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos Reklamos ir internetinių apklausų skyriuje.

 1. Pagrindinis Jūsų Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Pardavėjas turi teisę į Jūsų Asmeninę informaciją, įskaitant ir tą, kuri nurodyta Privatumo politikos Klientui prisijungus prie savo Paskyros, Pardavėjas renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija apie Jus, skirta naudoti šiais tikslais:
 2. Klientui prisijungus prie savo Paskyros, Pardavėjas renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija apie Jus gali būti renkama, kaip nurodyta 4.3 punkte. Pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtumėte tinkamai ir visapusiškai naudotis Tinklapiu, įskaitant ir tai, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Prekių užsakymus.
 3. Pardavėjas saugo faktinius duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus, tačiau, siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, Pardavėjas neturi tiesioginės prieigos prie tokių duomenų. Būdami Klientais, visą informaciją apie Prekių užsakymus, pateiktus Pardavėjui, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros. Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, laikydamiesi Taisyklėse nurodytų reikalavimų ir tvarkos.
 4. Informacija, kurią Pardavėjas surenka Jums registruojantis ir (ar) dalyvaujant apklausose, taip pat yra naudojama siekiant pagerinti Tinklapio paslaugas, patenkinti Klientų poreikius ir pageidavimus, įskaitant informacijos naudojimą vykdant tiesioginę rinkodarą, kiek tai susiję su Jums teikiamomis Tinklapio paslaugomis.
 5. Vadovaujantis Privatumo politika, Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Jūsų Asmeninę informaciją savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su Jumis elektroniniu paštu, siekiant informuoti apie Prekių, Tinklapio atnaujinimus ir pateikti informaciją, susijusią su elektroninės prekybos sandoriais, kuriuos Jūs sudarote Tinklapyje ir pan.
 6. Registruojantis Klientu, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, Jūsų bus paprašyta pateikti Asmeninę informaciją.
 7. Pardavėjas, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo Lankytojų ir (ar) Klientų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Pardavėjas įgyvendina apsaugos ir organizacines priemones atitinkančias paslaugų teikimo saugumo reikalavimus. Pardavėjas naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija (įskaitant Anoniminę informaciją) nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. 
 8. Visi prisijungimai, susiję su Kliento mokėjimo vykdymu, Klientui pasirinkus, vyks užmezgant saugų ryšį su naudojama svetaine.
 9. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.
 10. Pardavėjas pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją, Taisyklėse nustatyta tvarka

 

 

v

"MamA Cut"- tai išskirtinė vieta, subūrusi profesionalių stiliaus ir įvaizdžio ekspertų komandą Kaune!